Α) Ενίσχυση του ΚΑ 15.6481.02 «Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης απόρων κατοίκων» με ποσό 9.831,00€ για την ανάθεση της 3ης προμήθειας τροφίμων για τις ευπαθείς ομάδες λόγω κορωνοϊού Β) Έγκριση της ανάθεσης για την 3η προμήθεια τροφίμων για τις ευπαθείς ομάδες λόγω κορωνοϊού. Οριστική κατακύρ

Αριθμός Απόφασης:

404

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: