Α) Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων Τμήμα 20 του προϋπολογισμού εκ του αποθεματικού. Β)Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεματικού. Γ) Αναμορφώσεις ΚΑ εξόδων χρηματοδότησης ΣΑΤΑ.

Αριθμός Απόφασης:

168

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

07/06/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: