Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της μίσθωσης του δημοτικού αγροτεμαχίου υπ΄ αριθμ. 407βγ στην οδό Πόντου Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

169

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

07/06/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: