Κατανομή των χώρων και καθορισμός του τρόπου χρήσης αυτών για την προεκλογική προβολή των συνδυασμών των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που θα μετάσχουν στις Εθνικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 σχετ. Υ.Α. 8481/10-2-2023/ΦΕΚ Β΄674/15-2-2023.

Αριθμός Απόφασης:

83

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

08/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: