Ακύρωση της υπ΄άριθμ. 131/3-6-2013 Απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων που αφορά τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ), επί της οδού Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 15,στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, στην ΧΟΪΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Αριθμός Απόφασης:

197

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

05/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: