Διατύπωση γνώμης για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμ. 426 δημοτικού αγροτεμαχίου και την αλλαγή χρήσης του από αγροκαλλιέργειες σε «Επαγγελματικά Εργαστήρια Χαμηλής όχλησης»

Αριθμός Απόφασης:

85

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

06/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: