Ανάκληση αδείας άσκησης υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου (ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΠΑΥΛΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ).

Αριθμός Απόφασης:

034

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: