Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου « Ολοκλήρωση Βελτίωσης οδικού δικτύου Λαχαναγοράς Δ.Κ. Μενεμένης » με αρ. μελ. 110/2012 και προϋπολογισμό 73.800,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

020

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: