Ανάκληση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου της Τσιμοπούλου Ελένης του Αντωνίου (λόγω θανάτου).

Αριθμός Απόφασης:

30

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

29/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: