Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, επί της οδού Αρη Βελουχιώτη 9-11 Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων ιδιοκτησίας Κυριμκύρογλου Αντωνίου.

Αριθμός Απόφασης:

24

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

21/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: