Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας- σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί της οδού Αρη Βελουχιώτη 9-11, του Κυριμκύρογλου Αντώνιου

Αριθμός Απόφασης:

22

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

19/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: