Ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας – σφράγιση του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Καφετέρια- Εστιατόριο» επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 80-82, ιδιοκτησίας «Ελληνικά Εστιατόρια»

Αριθμός Απόφασης:

6

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

29/03/2011

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: