Ανάκληση άδεις άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (Πανταζόπουλος Νικόλαος του Στεφάνου).

Αριθμός Απόφασης:

178

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

15/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: