Ανάκληση παραχώρησης χώρου στην ΑΤΡΟΠΟ

Αριθμός Απόφασης:

354

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

13/10/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: