Ανάκληση της με αριθμό 59/2012 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης, περί της χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΚΑΦΕ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ επί της οδού Γιαννιτσών 244 εντός ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της εταιρίας «ΑΡΙΣΤΕΙΔΑΚΗΣ Ν. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»

Αριθμός Απόφασης:

24

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/02/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: