Ανάκληση της υπ’ αριθ. 54/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας σχετικά με την έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης χώρων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Οριστική κατακύρωση για το τμήμα 2 της ανάθεσης.

Αριθμός Απόφασης:

094

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: