Ανάκληση της υπ’ αριθ. 63/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας για τη συμμόρφωση Α.Α στο αιτιολογικό της αποφάσεως υπ’αριθμόν 7/2021 ΔΕφΘεσσαλονίκης στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης χώρων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

095

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: