Έγκριση διενέργειας ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όροι διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Συντήρησης ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης καυσίμων και στόλου οχημάτων», αριθμ. μελέτης 019/21. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια της διαδικασίας διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση.

Αριθμός Απόφασης:

093

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: