Ανάκληση της υπ’ αριθ. 84/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας για τη την έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης χώρων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», για το τμήμα 1 ύστερα από την διενέργεια της κλήρωσης. Προσωρινή κατακύρωση μέρος αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

096

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: