Ανάκληση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 5673/1-12-2006 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» επί της οδού Λ. Καλλιθέας 3, που χορηγήθηκε από το Δήμο Αμπελοκήπων στον Καραμανίδη Άνθυμο του Θεοδώρου, λόγω επέκτασης του καταστήματος.

Αριθμός Απόφασης:

8

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

03/09/2012

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: