Καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης ιδιοκτησίας των Θεμελίδη Σταύρου του Τραϊανού και Θεμελίδη Τρύφωνα του Σταύρου, σύμφωνα με την 70/2003 πράξη εφαρμογής συνοικισμού Δενδροποτάμου. Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 207/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως μη νόμιμης.

Αριθμός Απόφασης:

178

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

23/09/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: