Αναμορφώσεις προϋπολογισμού (9η αναμόρφωση).

Αριθμός Απόφασης:

091

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

29/03/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: