Έγκριση εκμίσθωσης που υπ’ αριθ. 426Α δημοτικού ακινήτου.

Αριθμός Απόφασης:

090

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

29/03/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: