Πρόσληψη είκοσι έξι (26) ατόμων, για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών (καθαριότητας) του Δήμου μας, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

Αριθμός Απόφασης:

193

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

05/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: