Αναμορφώσεις προϋπολογισμού του Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

44

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

10/02/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: