Αναμορφώσεις προϋπολογισμού του Δήμου.

Αριθμός Απόφασης:

269

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

21/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: