Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους.

Αριθμός Απόφασης:

249

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: