Αναμόρφωση προϋπολογισμού (28η) ως προς την απόδοση του έργου του υπολειπόμενου ποσού « PRE – E - HELTH.

Αριθμός Απόφασης:

280

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: