Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Α.ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ», με αριθμό μελέτης 20/2020 και προϋπολογισμό 71.250,57 € (με ΦΠΑ 24%)

Αριθμός Απόφασης:

57

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: