Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 (4η αναμόρφωση).

Αριθμός Απόφασης:

039

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: