Αναμόρφωση προϋπολογισμού - και ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

35

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

29/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: