Αναμόρφωση προϋπολογισμού σύμφωνα με την ΚΥΑ 47490/2012 περί στοχοθεσίας

Αριθμός Απόφασης:

400

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: