Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (1η αναμόρφωση

Αριθμός Απόφασης:

014

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

11/01/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: