Κοινωφελείς περιουσίες «Καλλιόπης Σακκίδου» &«Ελισάβετ Σαργκάνη».

Αριθμός Απόφασης:

013

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

11/01/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: