Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) για την εκτέλεση του έργου « Συντήρηση Οδών του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης πλησίον του κόμβου Κ16 » με αρ. μελ. 03/2015.

Αριθμός Απόφασης:

021

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: