Ανανέωση αδείας χρήσης μουσικών οργάνων έτους 2011 εντός του Κ.Υ.Ε. του Κουρτίδη Βασιλείου, «καφενείο με προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου», Μ.Αιμιλιανού 22

Αριθμός Απόφασης:

23

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

28/03/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: