Διαγραφή οφειλών λόγω εσφαλμένων στοιχείων (με τις αριθμ. 172/2021 και 25/2022 αποφάσεις Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης)

Αριθμός Απόφασης:

37

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

07/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: