Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή της υπηρεσίας εκτέλεσης ανεκτέλεστων πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής

Αριθμός Απόφασης:

88

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

20/05/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: