Ανατροπές Προτάσεων Ανάληψης απάνης

Αριθμός Απόφασης:

009

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

21/01/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: