Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών

Αριθμός Απόφασης:

77

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

13/03/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: