Χορήγηση εξουσιοδότησης στον δικηγόρο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης κο Δήμου Διονύσιο (επί παγία αντιμισθία).

Αριθμός Απόφασης:

123

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

10/06/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: