Αποδεσμεύσεις ποσών από Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.

Αριθμός Απόφασης:

106

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

15/05/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: