Αποδεσμεύσεις ποσών από Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης

Αριθμός Απόφασης:

029

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

08/02/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: