Αποδεσμεύσεις ποσών από Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.

Αριθμός Απόφασης:

234

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

11/12/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: