Αποδοχή αιτήματος Συνομοσπονδίας ΡΟΜΑ Ελλάδος για συνυπογραφή με όμορους Δήμους εγγράφων προκειμένου να αδειοδοτηθεί Κυριακάτικη αγορά για την Συνομοσπονδία ΡΟΜΑ Ελλάδος.

Αριθμός Απόφασης:

210

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

26/05/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: