Λήψη απόφασης περί οριστικής αφαίρεσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Αριθμός Απόφασης:

11

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

28/05/2013

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: