Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου και δημιουργία νέου Κ.Α.

Αριθμός Απόφασης:

209

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

26/05/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: