Αποδοχή από τον Οργανισμό Σχολικών κτιρίων Α.Ε του ποσού των 14.385,22 € για την χρηματοδότηση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο». Αναμόρφωση του προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:

308

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

02/10/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: