Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης της δράσης «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

291

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: