Αποδοχή ποσού από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

Αριθμός Απόφασης:

437

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

27/12/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: